1 av 10 norske menn eier bitcoin

Nordmenn vil alltid være først. Tesla, iPhone og andre nyvinninger eller duppeditter. Nordmenn kasper seg over nye teknologiske bølger som fluer kaster seg over fersk deilig kumøkk. Nesten 200 000 nordmenn eier kryptovaluta valuta, ifølge en undersøkelse utført av Norstat som har fått utført en undersøkelse av Menon.

Tallet høres kanskje ikke så veldig høyt og stort ut men når vi vet at cirka 365 000 nordmenn til sammenligning eide aksjer på Oslo Børs i slutten av 2017 sier det sitt. Det vil si at nesten like mange ser på Bitcoin og kryptovaluta som en interessant investering.

Når det gjelder demografien på de nordmennene som eier bitcoin er det klart flest unge menn som er kjøperne – 9 prosent av de spurte mennene er eiere av valuta mot 2 prosent av kvinnene.

Flertallet av de som eier kryptovalutorer, sier i undersøkelsen at motivasjonen for eierskap er å investere, mens bare 16 prosent av eierne sier at de brukte valutaene til å foreta transaksjoner.

Fordelt på alder er det en overvekt av unge personer som eier kryptovaluta. I gruppen 18 til 29 år oppgir 12 prosent at de eier kryptovaluta, mens det for gruppene 30-39, 40-49 og 50+ er henholdsvis 8, 3 og 2 prosent.

Undersøkelsen er landsdekkende og har bedt 1.010 personer om sitt eierskap.

Hvem eier bitcoin?