Bitcoin vs Bitcoin cash

Bitcoin gjorde en splitt etter interne stridigheter. Det var uenigheter om hvordan teknologien skulle drives frem videre.

En utbrytergruppe dannet derfor Bitcoin Cash som blir sett på som en mer kommersiell gruppe, mens majoriteten ble igjen i den opprinnelige Bitcoin basen.

Når det gjelder majoritet så er dette en viktig sak. Størrelse er veldig viktig dersom Bitcoin skal få fotfeste som en betalingsløsning. Dersom det kun er få som bruker en  valuta er det ikke mye bruk for den samme hvor bra teknologien er.