Hva er bitcoin?

Bitcoin er en valuta som på samme måte som de tradisjonelle valutaene (som norske kroner, euro og dollar) et middel for å holde regnskap ved overføring av verdier.

Kryptovaluta

Bitcoin er en Krytovaluta, det vil si en valuta som sikres ved digital krytografi uavhengig av institusjoner eller landegrenser.  Dette i motsetning til tradisjonell valuta hvor bank eller stat er et tillitvekkende mellomledd som validerer, oppbevarer,  og utsteder valutaen.   Eksempel på andre krytovalutaer er

 

Block Chain

Bitcoin benytter seg av en teknologi som kalles Block Chain. Kort fortalt er dette en teknologi som utveksler verdier eller informasjon direkte mellom to parter.  Transaksjonen sikres gjennom en kompleks kryptering og kan være anonym men alle transaksjoner loggføres og arkiveres slik at hver eneste bitcoin som eksisterer og har blitt handlet har en egen historie som kan spores.

Kjøp av bitcoin

Bitcoin kan enkelt kjøpes / trades på lik linje med annen valuta. Foreløpig kan ikke valutaen handles på Oslo Børs, Nordnet eller andre kjente plasser men må handles gjennom egne børser som…

Interessen for bitcoin har økt veldig den siste tiden og sammen med interessen har prisen økt voldsomt:

 
     
    crypto list